Arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige is een specialist in de sociale, maatschappelijke, financiële en juridische aspecten van verzuim en re-integratie. Hij adviseert bij het voorkomen en herstellen van arbeidsongeschiktheid.

De arbeidsdeskundige houdt zich onder meer bezig met het:

  • Zoeken naar mogelijkheden en oplossingen bij het re-integreren. Bijvoorbeeld door te beoordelen of de werknemer kan re-integreren in zijn eigen werk, ander werk moet gaan doen of dat de werkomgeving moet worden aangepast, dat alles om langdurig verzuim te voorkomen.
  • Onderzoeken of er recht is op subsidies, kortingen, vergoedingen of voorzieningen.
  • Opstellen van een re-integratieplan waarin helder wordt vastgelegd welke stappen er genomen moeten worden.
  • Advies geven over re-integratievraagstukken en over wet- en regelgeving in de sociale zekerheid voor de gehele organisatie.
  • Uitvoeren van een arbeidsdeskundige check, waarin wordt beoordeeld of de re-integratiemogelijkheden voldoende worden gebruikt.