Arbeidshygiënist

De arbeidshygiënist houdt zich bezig met de arbeidsomstandigheden binnen uw organisatie. Hij heeft kennis van belastende factoren in de werkomgeving die een schadelijke invloed kunnen hebben op de gezondheid van werknemers. Denk bijvoorbeeld aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek. Hij probeert deze factoren op te sporen, te evalueren en te beheersen.

De arbeidshygiënist adviseert werkgevers en werknemers over hoe deze problemen het beste voorkomen kunnen worden. Als er reeds problemen aanwezig zijn informeer je werknemers en werkgevers over de aanpak en verhelping van deze problemen. De arbeidshygiënist onderzoekt of werknemers onder gezonde omstandigheden werken en adviseert over manieren waarop de werksituatie kan worden verbeterd, het voorkomen van gezondheidsschade staat centraal.

Dat houdt in dat de arbeidshygiënist bezig is met het:

  • inventariseren van risico’s door langdurige blootstelling aan schadelijke stoffen en fysische factoren, zoals geluid en trillingen;
  • meten van de potentiële blootstelling aan deze schadelijke factoren met behulp van betrouwbare meetmethoden;
  • interpreteren van meetresultaten door evaluatie van de mogelijke gezondheidsrisico’s van de blootstelling aan schadelijke factoren en door analyse van de oorzaken van de blootstelling;
  • initiëren, begeleiden en evalueren van technische en organisatorische verbeteringen in de arbeidssituatie met als doel het arbeidshygiënisch probleem op te lossen;
  • rapporteren en presenteren van bevindingen en voorstellen aan personen op alle niveaus in de organisatie;
  • informeren, adviseren en trainen van personen op alle niveaus in de organisatie over onderwerpen met betrekking tot de arbeidshygiëne;
  • adviseren over de inrichting van de werkplek met betrekking tot de ergonomie, het klimaat, welzijn.

Wilt u advies van een arbeidshygiënist?

Neem contact op via ons contactformulier of telefonisch via 085 – 773 18 26. Wij beantwoorden u vragen graag en kijken graag of wij iets voor u kunnen betekenen op het gebied van voorkomen van verzuim.