Bedrijfsarts

Een bedrijfsarts is de specialist op het gebied van werk en gezondheid. Zijn belangrijkste taak is het bevorderen en beschermen van de gezondheid van werknemers.

Als werkgever kunt u via Consense Arbo een bedrijfsarts inschakelen voor advies en ondersteuning bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Ook helpt hij om werknemers zo spoedig mogelijk en verantwoord weer terug te laten keren in hun eigen werk of indien nodig ander werk.

Een werknemer heeft recht op een consult van een bedrijfsarts. Als werkgever bent u verplicht uw werknemers te wijzen op het open spreekuur van de bedrijfsarts.

Kerndeskundigen

De bedrijfsarts is een van de vier kerndeskundigen binnen de Arbowet. De andere drie kerndeskundigen zijn de arbeidshygiënist, veiligheidskundige en arbeids- en organisatiedeskundige.

Taken:

  • voorkomen en verminderen van gezondheidsbedreigende werksituaties. Dit wordt onder meer gerealiseerd via de risico-inventarisatie en -evaluatie, maar ook door adviezen te geven over arbeidsomstandigheden die de gezondheid kunnen schaden, zoals het omgaan met chemische stoffen, lawaai, werkhouding, werkafwisseling;
  • bewaken van en adviseren over een goede balans tussen belasting en belastbaarheid voor de medewerkers;
  • bevorderen van de gezondheid door gezondheidsvoorlichting;
  • vaststellen of gezondheidsklachten geheel of gedeeltelijk met het werk samenhangen en bijdragen aan de behandeling van die klachten;
  • adviseren en begeleiden van werknemers die door gezondheidsklachten het werk niet goed (meer) kunnen doen, met het doel hen te laten terugkeren in eigen werk of zonodig ander werk.

Wettelijke verplichting

Bedrijfsarts is een wettelijk beschermde titel en bedrijven zijn verplicht om samen te werken met deze specialisten. Verder zijn er nog drie wettelijke verplichtingen voor de taken van de bedrijfsarts. Zo moet hij door een bedrijf worden ingeschakeld bij:

  • Verzuimbegeleiding en re-integratie van werknemers;
  • Aanstellingskeuringen;
  • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).

Gespecialiseerde kennis

De bedrijfsarts heeft gespecialiseerde kennis op het gebied van verzuim en re-integratie. Hij is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, waardoor hij u kan ondersteunen op het gebied van verzuim.