Preventie

Gezonde medewerkers zijn van groot belang voor uw onderneming. Als werkgever wilt u een gezonde organisatie met medewerkers die presteren en plezier hebben in hun werk. U wilt een goed gezondheidsbeleid met effectieve preventie initiatieven en deskundige begeleiding bij verzuim.

Met het PreventiePlan worden arbeidsomstandigheden en verzuim weer overzichtelijk en eenvoudig. Van een los consult met de bedrijfsarts tot een totaal gezondheidsmanagement, wij bieden de juiste kennis in maatwerk.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
Veel werkgevers hebben helaas wel eens meegemaakt dat een collega langere tijd ernstig ziek was, zonder dat dit direct met de werkplek of de werkzaamheden te maken had. Bij veel werkgevers bestaat de beeldvorming dat er geen mogelijkheden zijn om hierop preventief te kunnen anticiperen. Vaak kunnen toekomstige klachten al in een voorstadium worden herkend via het Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Factoren zoals leefstijl, werkdruk, en voedingspatroon kunnen bepalend zijn voor het ontstaan van veel voorkomende klachten zoals; burn-out, hart en vaatziekten, etc. Met het Preventief Medisch Onderzoek kunt u deze risico’s voor uw werknemers in kaart laten brengen, zodat uw werknemer, vanuit het advies van de keuringsarts en indien noodzakelijk, preventief kan handelen. Uiteraard is bij het afnemen van een PMO de privacy van uw werknemer gewaarborgd. Lees meer

De WERKbalansmeter (WBM)
De WERKbalansmeter (WBM) is een praktische test die werknemers stimuleert om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid, werkplezier en inzetbaarheid. De WBM kan daarnaast worden ingezet als een modern medewerkersonderzoek (MTO), of voor het in kaart brengen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in het kader van de wettelijke verplichting om een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te laten voeren. De WBM wordt ingevuld via internet vanuit een ISO 27001 én NEN 7510 gecertificeerde omgeving en is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels. De WBM gaat over alle aspecten van het werk en stelt de balans tussen persoon (gezondheid, kennis, vaardigheden, attitude en motivatie) en werk (organisatiecontext) centraal. Werknemers krijgen na het invullen van de WBM een eigen uitslag met tips en adviezen. De individuele uitslag blijft vertrouwelijk en is alleen ter inzage van de werknemer. Indien er meer dan tien medewerkers meedoen, dan krijgt u als werkgever een bedrijfsrapportage. De gegevens hierin zijn niet te herleiden tot individuen. De WBM is ontwikkeld met ondersteuning en goedkeuring van het Ministerie van Economische Zaken. Lees meer