Cursus Preventiemedewerker

Een veilige en gezonde werkomgeving is belangrijk. De preventiemedewerker is de aangewezen persoon binnen de onderneming om dit te bewerkstelligen. Elke onderneming is verplicht een preventiemedewerker aan te stellen. Door de wijziging van de Arbowet (1 juli 2017) geeft de preventiemedewerker een nog belangrijkere rol binnen de organisatie. In kleine(re) ondernemingen kan de werkgever deze rol zelf vervullen, vanaf 25 werknemers moet hiertoe één of meerdere werknemer(s) worden aangewezen.

Onze dienstverlening
De preventiemedewerker adviseert de werkgever en dient te beschikken over voldoende deskundigheid en ervaring die is afgestemd op de risico’s in de onderneming. Om welke risico’s het gaat, staat beschreven in de Risico- Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en het bijbehorende Plan van Aanpak. De preventiemedewerker is de vraagbaak binnen de onderneming omtrent vragen over veiligheid, gezondheid en welzijn.

Voor wie?
Onze praktische cursus Preventiemedewerker duurt een halve dag (4 uur) en is bedoeld voor zowel de beginnend als de ervaren preventiemedewerker. Tijdens de cursus wordt de cursist wegwijs gemaakt in de Arbo-regels en wordt verteld waar relevante informatie (online) gevonden kan worden. De cursist leert op interactieve wijze hoe risico’s binnen de onderneming te herkennen zijn en hoe deze risico’s kunnen worden aangepakt. Middels een praktijkopdracht gaat de cursist met de opgedane kennis aan de slag.

Doel
Aan het eind van de cursus weet de cursist:

  • Wat zijn/haar taak, rol en positie is in de onderneming.
  • Waar hij/zij relevante informatie kan vinden.
  • Hoe hij/zij aan de slag kan met de risico’s binnen de onderneming.

Cursusinhoud
Tijdens de cursus worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

  • Taken en rol preventiemedewerker, plaats in de onderneming.
  • Arbowet; rechten en plichten.
  • Veranderingen in de Arbowet.
  • De Risico- Inventarisatie & -Evaluatie en het Plan van Aanpak.
  • Vinden van relevante informatie.
  • Vertalen van theorie naar praktijk, ‘hoe richt ik een arbobeleid in en hoe creëer ik hiervoor draagvlak binnen de onderneming’.
  • Praktijkopdracht (in groepsverband).

Datum
Momenteel is de nieuwe datum nog niet bekend.

Kosten
De kosten voor deze cursus bedragen € 295,- per persoon excl. btw. Dit is inclusief naslagwerk en een bewijs van deelname.

Contact
Neem voor vragen of om u in te schrijven voor deze cursus contact op met één van onze adviseurs via 085 – 773 18 26 of preventie@consensearbo.nl.