Het is belangrijk dat u als werkgever de gevolgen van de huidige corona-uitbraak voor zover mogelijk beperkt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en het RIVM hebben richtlijnen over (preventieve) maatregelen opgesteld. Wij adviseren u in ieder geval direct de volgende maatregelen conform die richtlijnen te treffen en uw werknemers hierover te informeren:

  • groet elkaar op de werkvloer zonder enige aanraking. Vermijd het schudden van handen en ander direct contact;
  • zorg dat u en uw werknemers niet naar risicogebieden afreizen;
  • laat werknemers die terugkeren uit risicogebieden preventief veertien dagen thuiswerken;
  • zorg voor voldoende hygiëne maatregelen (voldoende handzeep, desinfecterende gel en tissues op de werkplek);
  • maak regelmatig schoon (onder meer deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen, toetsenborden en computermuizen);

Het treffen van preventieve maatregelen zoals het opnemen van de temperatuur van werknemers is niet toegestaan op grond van de Europese privacywetgeving. Duidelijk blijkt wel dat werkgevers gelet op de uitbraak van het coronavirus behoefte hebben aan ruimere mogelijkheden tot het treffen van preventiemaatregelen. Als werkgever dient u de juiste balans te vinden tussen enerzijds een reëel dreigend gevaar van het virus waardoor het treffen van (preventieve) maatregelen gewenst is en anderzijds ook de bescherming van de privacyrechten van werknemers.

Mocht u vragen hebben over op welke wijze u als werkgever dient om te gaan met het voorkomen dat uw medewerkers ziek worden, neem gerust contact op via 085 – 773 18 26.