Arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige is een specialist in de sociale, maatschappelijke, financiële en juridische aspecten van verzuim en re-integratie. Hij adviseert bij het voorkomen en herstellen van arbeidsongeschiktheid.

De arbeidsdeskundigen van Consense Arbo richten zich op begeleiding van arbeidsongeschikte medewerkers naar de arbeidsmarkt. Dit kan de oorspronkelijke functie (met aanpassingen) zijn of naar een andere functie bij dezelfde of een andere werkgever.

Zijn taken bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Het bepalen van de mate van arbeids(on)geschiktheid;
 • Zoeken naar mogelijkheden en oplossingen bij het re-integreren. Bijvoorbeeld door te beoordelen of de werknemer kan re-integreren in zijn eigen werk, ander werk moet gaan doen of dat de werkomgeving moet worden aangepast, dat alles om langdurig verzuim te voorkomen.
 • Beoordelen van de re-integratieinspanning door de werkgever;
 • Vaststellen van verlies van arbeidsvermogen van werknemers en zelfstandigen;
 • Onderzoeken of er recht is op subsidies, kortingen, vergoedingen of voorzieningen bij re-integratie;
 • Beoordelen van de noodzaak van voorzieningen in de werkomgeving t.b.v. re-integratie;
 • Aanbieden van scholing, training, werkaanpassingen, voorzieningen en dergelijke;
 • Beoordelen van resterende arbeids- en verdienmogelijkheden op de arbeidsmarkt;
 • Beoordelen van inkomensderving als gevolg van ziekte en/of verzuim;
 • Opstellen van een re-integratieplan waarin helder wordt vastgelegd welke stappen er genomen moeten worden;
 • Advies geven over re-integratievraagstukken en over wet- en regelgeving in de sociale zekerheid voor de gehele organisatie;
 • Uitvoeren van een arbeidsdeskundige check, waarin wordt beoordeeld of de re-integratiemogelijkheden voldoende worden gebruikt;
 • De arbeidsdeskundige is een autonome professional: hij komt altijd tot een onafhankelijk oordeel en een deskundig advies.

Als specialist in arbeidsbelasting en belastbaarheid weet de arbeidsdeskundige hoe het re-integratiepad kan lopen bij complexe problematiek. Waar nodig en gewenst werkt hij nauw samen met specialisten op juridisch en verzekeringstechnisch gebied. Ook werkt hij samen met professionals op het gebied van arbeid en gezondheid en arbeid en organisatie.

Wilt u advies of meer informatie?

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via het contactformulier of telefonisch via 085-773 18 26. Wij staan u graag te woord.