De werkgever heeft een algemene zorgplicht voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Dat betekent dat hij maatregelen en voorzieningen moet treffen om de kans op besmetting met het coronavirus te voorkomen of te beperken. Daarom is het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) aangepast.

In artikel 3.2 van het Arbobesluit staan algemene uitgangspunten voor de inrichting van arbeidsplaatsen. Op basis hiervan moeten werknemers hun werk goed beschermd kunnen doen. Maar dit artikel is niet specifiek toegesneden op het voorkomen of beperken van de besmetting van werknemers met het coronavirus. Daarom is tijdelijk een meer specifieke bepaling in het besluit opgenomen.

Wat betekent dit voor u?

Welke maatregelen of voorzieningen de werkgever in dat kader moet treffen is afhankelijk van de situatie. Dit hangt samen met de risico’s en wat concreet in de praktijk nodig is om de werknemers tijdens hun werk goed te beschermen. Deze risico’s moeten beoordeeld zijn in de RI&E. De werkgever is verplicht om middelen ter beschikking te stellen waarmee werknemers besmetting voorkomen. Maar voor de werknemers moet heel duidelijk zijn wat er van hen wordt verwacht en zij moeten dit begrijpen (en verstaan). Dit legt u vast in een coronaprotocol.

Wenst u ondersteuning bij het aanvullen van uw RI&E met een coronaprotocol? Bel gerust 085 – 773 18 26 of stuur een e-mail naar preventie@consensearbo.nl met ons op.

Ziekteverzuimreglement

Naast het hebben van een actuele RI&E is het ook van belang om uw ziekteverzuimreglement actueel te houden. Een ziekteverzuimreglement schept duidelijkheid over de procedure en regels bij het verzuim van een werknemer. Onze juridische samenwerkingspartner Frontyr vertelt u hier graag meer over.