All posts by: Anica de Graaf

About Anica de Graaf

Wanneer u een werknemer in dienst heeft met aan arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, kan de situatie zich voordoen dat deze werknemer ziek wordt en het dienstverband vervolgens binnen een aantal weken eindigt. De vraag die vervolgens kan opspelen is of u als werkgever nog moet voldoen aan alle re-integratieverplichtingen, zoals bepaald in de Wet Verbetering […]

In veel arbeidsovereenkomsten worden concurrentiebedingen opgenomen. De werkgever probeert hiermee doorgaans haar bedrijfsbelangen te beschermen. Omdat het concurrentiebeding de werknemer beperkt tot vrije arbeidskeuze, dient deze alleen te worden opgenomen bij de noodzaak om het bedrijfsdebiet te beschermen. Uit onderzoek is echter gebleken dat dit beding vaak als standaardbepaling wordt opgenomen, ook wanneer er geen […]

Vanaf 1 juli 2023 hoeft u een zieke werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd al heeft bereikt  (nog) minder lang door te betalen. De termijn van de loondoorbetalingsplicht gaat voor deze groep van 13 naar 6 weken. De Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd voorziet in lichtere arbeidsvoorwaarden voor AOW’ers. Daarmee wordt beoogt het voor werkgevers aantrekkelijker […]