Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid (BDI)

De Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid (BDI) is een online vragenlijst die het huidige beleid in uw organisatie een spiegel voorhoudt en aangeeft waar en hoe u uw personeelsbeleid verder kunt optimaliseren. Met als doel: zorgen voor duurzaam inzetbare medewerkers die waarde toevoegen aan uw bedrijf. Nu en in de toekomst.

Door de toenemende vergrijzing, verschuiving van arbeidsjaren, complexer werk en de hogere eisen die de markt stelt aan het bedrijf en medewerkers, staan werkgevers voor de uitdaging: hoe blijf je aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers, hoe krijg je mensen mee in alle veranderingen binnen een bedrijf en hoe houd je vooral ook al je mensen gezond, gemotiveerd en gekwalificeerd aan het werk? De Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid biedt een waardevolle ondersteuning bij het formuleren van een aanpak die precies past bij uw bedrijf. BDI is ontwikkeld met ondersteuning en goedkeuring van het Ministerie van Economische Zaken.

Wat levert het u op?
De Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid laat u snel en praktisch zien hoe de vlag erbij hangt. De belangrijkste voordelen zijn:

  • De scan personeelsbeleid dient als startmotor voor directie, management of P&O bij het (opnieuw) formuleren van de strategie rond inzetbaarheid en vitaliteit (Scan Personeelsbeleid).
  • U krijgt direct integraal inzicht in zwakke en sterke punten van het personeelsbeleid en de manier waarop u verbeteringen kunt realiseren (Strategie Duurzame Inzetbaarheid).
  • Optioneel: u krijgt cijfermatig inzicht over onder andere het personeelsbestand, verzuimkosten en opleidingsaspecten, met daarbij een advies-op-maat (Cijfers Duurzame Inzetbaarheid).

Informatie
Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie, vragen of advies.