BHV Cursus

Elke organisatie is verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) goed te hebben geregeld. Een BHV’er is in staat om op een correcte manier te reageren in geval van nood. U leert bijvoorbeeld hoe u mensen uit een brandend gebouw moet krijgen of eerste hulp te verlenen bij een ongeval. Maar niet alleen in het geval van nood, u leert ook hoe te handelen bij onveilige situaties in het bedrijf. Als BHV-er zorgt u ervoor dat werknemers en bezoekers geen of zo weinig mogelijk risico op schade oplopen. Bij het slagen van de cursus BHV bent u bevoegd een ontruiming uit te voeren, kunt u een beginnende brand bestrijden en bent u in staat noodzakelijke eerste hulp te verlenen, zoals reanimatie. De BHV cursussen zijn CCV gecertificeerd.

Cursusdata BHV

BHV Basiscursus (2 dagen) | Kosten € 293,50 p.p.

  • Dinsdag 24 maart en woensdag 25 maart 2020
  • Woensdag 15 april en donderdag 16 april 2020
  • Woensdag 27 mei en donderdag 28 mei 2020
  • Dinsdag 23 juni en woensdag 24 juni

BHV Herhalingscursus (1 dag) | Kosten € 190,50 p.p.

  • Vrijdag 10 april
  • Maandag 25 mei
  • Vrijdag 19 juni
  • Donderdag 9 juli

BHV Basiscursus (2 dagen)

Onze BHV cursus wordt gegeven door ervaren vakdocenten. Als u zich inschrijft voor de BHV basiscursus krijgt u de nieuwste versie van het lesboek om u optimaal voor te bereiden op de opleidingsdagen. Als u geslaagd bent voor de cursus wordt u opgenomen in de landelijke database van het NIBHV, ontvangt u een erkend certificaat Basisopleiding BHV en een bedrijfshulpverleningsidentificatiepasje. Deze cursus duurt twee dagen. Eén lesdag wordt besteed aan het onderdeel ‘Eerste hulp en levensreddend handelen’ en de andere lesdag omvat het onderdeel ‘Brand en ontruiming’. Beide cursusonderdelen worden afgesloten met een schriftelijk examen.

BHV Herhalingscursus (1 dag)

Om uw BHV kennis op peil te houden en uw certificaat geldig te houden is een jaarlijkse herhalingscursus nodig. Er mag maximaal drie maanden tussen verloop van het certificaat en het volgen van een herhalingscursus zitten. Anders vervalt de geldigheid en zult u opnieuw de basiscursus moeten volgen. Deze cursus duurt één dag.