De afgelopen maanden hebben wij u geïnformeerd over het voortzetten van de maatregelen betreffende de consulten met onze artsen als gevolg van het coronavirus. Nu het dagelijks leven weer steeds meer op gang komt zoals vóór de corona-uitbraak, krijgen wij steeds vaker vragen over de mogelijkheden voor het plannen van fysieke consulten. Wij lichten u daar graag nader over in.

Consulten artsen conform NVAB

Consense Arbo volgt het advies van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) nauwlettend op. Het beleid is momenteel om een op een spreekuurcontacten zoveel als mogelijk te voorkomen en dus spreekuren op afstand te houden. Indien een spreekuur op afstand naar oordeel van de arts niet geschikt is, kan het volgende consult fysiek worden ingeregeld, uiteraard mits de veiligheid van de arts en werknemer kan worden gegarandeerd.

Wij begrijpen de behoefte voor een fysieke afspraak bij de arts. Ook bij de artsen bestaat de dringende behoefte om werknemers weer fysiek te spreken. Wij merken dan ook in de praktijk dat artsen steeds vaker in de terugkoppeling opnemen dat een fysiek consult noodzakelijk is.

Maatregelen bij spreekuren

Om de spreekuren veilig plaats te laten vinden heeft Consense de volgende maatregelen ondernomen:

 • Elke spreekuurlocatie wordt gecontroleerd op het veilig uitvoeren van fysieke consulten.
 • Iedere medewerker van een organisatie wordt in de uitnodigingsbrief schriftelijk geïnformeerd over de zaken waar hij of zij rekening mee dient te houden, waaronder:
  • Kom bij voorkeur alleen naar de afspraak;
  • Was en/of desinfecteer uw handen bij binnenkomst in het pand;
  • Volg de instructies die binnen het pand worden gegeven nauwgezet op;
  • Houd in de wachtkamer tenminste 1,5 meter afstand van andere bezoekers van het pand;
  • Bij aanvang en afronding van het spreekuur geeft de arts u geen hand;
  • Behoud binnen de spreekuurruimte tenminste 1,5 meter afstand van de arts;
  • Kom niet eerder dan 5 minuten voorafgaand aan de afspraak in de wachtkamer.
 • Iedere medewerker van een organisatie ontvangt daarnaast een triageformulier zoals door het RIVM geformuleerd. Een week voorafgaand aan het consult heeft uw casemanager contact met uw medewerker om deze triage door te nemen. Indien hieruit blijkt dat er sprake is van een risico voor de arts of uw medewerker, wordt het fysiek geplande consult omgezet in een telefonisch- of videoconsult.

Vragen?

Wij houden het beleid van de overheid en het standpunt van de NVAB nauwlettend in de gaten. Mochten er wijzigingen optreden, dan stellen wij u hiervan op de hoogte. Heeft u vragen over het inplannen van (fysieke) consulten, dan kunt u uiteraard contact met uw casemanager opnemen.