Kan ik tijdens COVID19 veilig terugkeren naar mijn werkplek op kantoor of in de werkplaats, is de ventilatie voldoende, is het verstandig om de airco aan te zetten en hoe zit met het vervangen van filters van de gebouwinstallatie?

Dit zijn vragen die naar voren komen bij het terugkeren naar onze vertrouwde werkplek. Zorgen voor een goed klimaat in het gebouw is complex en in kantoorsituaties nog complexer vanwege de individuele voorkeuren voor temperatuur en tocht.

Een aantal zaken waar je voor gebouwinstallaties rekening mee moet houden;

 1. Zorg voor voldoende ventilatie.
 2. Pas waar nodig bedrijfstijden aan.
 3. Schakel ’s nachts en in het weekend de ventilatie niet uit, maar laat de systemen op lagere snelheid doordraaien.
 4. Zorg voor extra spuiventilatie door ramen periodiek open te zetten (zelfs in mechanisch geventileerde gebouwen).
 5. Houd toiletventilatie 24 uur per dag en 7 dagen per week in bedrijf.
 6. Garandeer onderdruk in toiletruimten
 7. Instrueer de gebruikers van het gebouw om toiletten met gesloten deksel (indien aanwezig) door te spoelen.
 8. Schakel luchtbehandelingskasten die voorzien zijn van recirculatie naar 100% buitenlucht.
 9. Inspecteer warmtewielen om er zeker van te zijn dat lekkages onder controle zijn.
 10. Schakel indien mogelijk recirculerende afgiftesystemen (ventilatorconvectoren, inductie-units etc.) uit of zorg ervoor dat ze continu draaien.
 11. Verander de setpoints voor verwarming, koeling en eventuele bevochtiging niet.
 12. Kies niet voor extra kanaalreiniging gedurende de pandemie.
 13. Vervang de centrale buitenlucht- en retourluchtfilters zoals gepland, volgens het onderhoudsschema.
 14. Voer de werkzaamheden (bv. aan warmtewielen, filters) uit gebruik makend van adequate beschermende maatregelen, waaronder handschoenen en adembescherming.

Bron: REHVA COVID adviesdocument

Neem contact op met uw installateur of Consense Arbo wanneer u wilt weten welke maatregelen voor uw gebouw of installatie het best zijn. Bel 085 – 773 18 26 of stuur een e-mail naar info@consensearbo.nl.