Steeds vaker worden er bij bedrijven externe vertrouwenspersonen vastgesteld. Hierdoor proberen werkgevers zoveel mogelijk de PSA (psychosociale arbeidsbelasting) op de werkvloer te verminderen of te voorkomen.

Denk hierbij aan agressie, pesten en seksuele intimidatie op de werkvloer. De gevolgen liegen er niet om. Deze ongewenste omgangsvormen hebben vaak verzuim en zelfs  arbeidsongeschiktheid als gevolg. Daarom is het vanuit de Arbowet verplicht voor iedere werkgever om hier de juiste aandacht aan te besteden.

Voorkomt rolconflicten binnen een organisatie

Een vertrouwenspersoon kan hierbij helpen door onafhankelijke hulp te bieden en vakbekwaam te handelen. Uiteraard is het belangrijk dat een vertrouwenspersoon toegankelijk en goed benaderbaar is binnen een bedrijf. Vaak is de rol van een vertrouwenspersoon uiteenlopend en niet geheel duidelijk voor iedereen. Daarom wordt geadviseerd om een externe vertrouwenspersoon aan te stellen. Dit voorkomt rolconflicten binnen een organisatie.

Een vertrouwenspersoon werkt aan een gezonde organisatie door ten allen tijde de medewerker voorop te stellen. Daarnaast zorgt degene voor de opvang, begeleiding en ondersteuning van de medewerker die is geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen. Daarnaast analyseert de vertrouwenspersoon voorvallen en geeft deskundig advies. Ook zorgt degene dat de medewerker indien nodig naar de juiste professionele hulpverlener wordt doorverwezen. Waarbij ook de nazorg wordt geregeld. Alle hulpvragen zijn vertrouwelijk want een vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht.

De vertrouwenspersoon handelt adequaat bij elke situatie

Alles gaat in samenspraak met de medewerker. Daarnaast is het belangrijk dat een vertrouwenspersoon zeer communicatief vaardig is en draagvlak heeft van de medewerkers en de directie van een organisatie. De taken binnen deze portefeuille zijn niet altijd eenvoudig. Door onder andere de juiste kennis over de interne communicatiestructuur en de sociale kaart (waar kan welke informatie worden neergelegd?) weet een vertrouwenspersoon hoe er adequaat gehandeld moet worden. Daarom is het essentieel om een persoon aan te stellen met deze expertise om te blijven werken aan een gezonde organisatie.

Video rol en positie van een vertrouwenspersoon

Het Arboportaal heeft een animatie gemaakt waarbij de rol en de positie van een vertrouwenspersoon wordt uitgelegd.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Onze adviseurs staan u graag te woord. Neem gerust contact met ons op. Animatie video de rol van een vertrouwenspersoon