De WERKbalansmeter (WBM)

De WERKbalansmeter of WBM is een eenvoudige test waarmee medewerkers kunnen beoordelen of ze nog “goed in hun vel zitten”. De WBM stimuleert hen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun werkplezier, gezondheid, loopbaan en inzetbaarheid. De WBM kan daarnaast worden ingezet als een modern medewerkersonderzoek (MTO), of voor het in kaart brengen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in het kader van de wettelijke verplichting om een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te laten voeren. Het instrument is ontwikkeld met ondersteuning en goedkeuring van het Ministerie van Economische Zaken.

WERKbalansmeter
De WBM wordt ingevuld via internet vanuit een ISO 27001 én NEN 7510 gecertificeerde omgeving en is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels. De WBM gaat over alle aspecten van het werk en stelt de balans tussen persoon (gezondheid, kennis, vaardigheden, attitude en motivatie) en werk (organisatiecontext) centraal. Een juiste balans is essentieel voor duurzame inzetbaarheid. Bij de juiste balans zit iemand lekker in zijn vel en presteert hij goed. Is die balans er niet, dan kan dat leiden tot stress, ontevredenheid, verzuim en vaak ook slechte prestaties.

Persoonlijke uitslag
Werknemers krijgen na het invullen van de WBM een eigen uitslag met tips en adviezen. De individuele uitslag blijft vertrouwelijk en is alleen ter inzage van de werknemer.

Bedrijfsrapportage
Indien er meer dan tien werknemers meedoen, dan krijg je een bedrijfsrapportage. De gegevens zijn hierin niet te herleiden tot individuen. Wij kunnen – indien gewenst – de resultaten van locaties, afdelingen of functies naast elkaar zetten, zodat je haarscherp in beeld krijgt waar de verbetermogelijkheden zitten.

Wat levert de WERKbalansmeter op?

Voor werknemer:

  • Inzicht in de eigen situatie en de mogelijkheid om direct zelf aan de slag te gaan om de inzetbaarheid te versterken.
  • Praktisch hulpmiddel om gezond en met plezier te kunnen blijven werken.

Voor werkgever:

  • Je hoeft niet alleen de kar te trekken, omdat de WBM jouw werknemers activeert om ook zelf verantwoordelijkheid te nemen voor werkplezier, prestaties en inzetbaarheid.
  • Hulpmiddel voor het versterken van de dialoog tussen leidinggevende en medewerker over de inzetbaarheid op het werk, nu en in de toekomst.
  • Haarscherp inzicht – voor de hele organisatie en voor elk team – hoe er gescoord wordt op thema’s die invloed hebben op prestaties en welzijn.
  • Je voldoet hiermee aan de Arbowet verplichting om de risico’s op psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk en ongewenste omgangsvormen) in kaart te brengen in het kader van de RI&E.
  • Verbetering van het imago als aantrekkelijke werkgever en MVO-organisatie.
  • Meer kans dat ervaren en gemotiveerde medewerkers blijven.
  • Betere mogelijkheid om verzuim terug te dringen.

Een zorgeloos traject van resultaat naar actie
Consense Arbo zorgt ervoor dat alles goed wordt geregeld: van voorbereiding, uitvoering tot (eventuele) vervolgacties.

Informatie
Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie, vragen of advies.