De WERKbalansmeter (WBM)

De WERKbalansmeter (WBM) is een korte test die werknemers stimuleert om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid, werkplezier en inzetbaarheid. De test (schriftelijk en online beschikbaar) beoordeelt of werknemers nog ‘goed in hun vel zitten’ door te kijken naar de balans tussen persoon en werk. De belangrijkste onderwerpen van de test zijn: werkplezier, gezondheid, kennis, vaardigheden, attitude, motivatie, werk-privé balans en relatie met collegae en leidinggevende. De individuele uitslag blijft vertrouwelijk en is alleen ter inzage voor de werknemer. Indien er meer dan tien medewerkers meedoen, dan krijgt u als werkgever een bedrijfsrapportage. De gegevens hierin zijn niet te herleiden tot individuen. De WBM is ontwikkeld met ondersteuning en goedkeuring van het Ministerie van Economische Zaken.

Wat levert de WERKbalansmeter op?

Voor werknemer

  • Inzicht in de eigen situatie en de mogelijkheid om direct zelf aan de slag te gaan om de inzetbaarheid te versterken.
  • Praktisch hulpmiddel om gezond en met plezier te kunnen blijven werken.

Voor werkgever

  • De WBM activeert uw medewerkers om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun inzetbaarheid.
  • De WBM helpt om de dialoog tussen leidinggevende en medewerker over de inzetbaarheid op het werk te versterken.
  • U krijgt haarscherp inzicht hoe het staat met thema’s rond werkplezier, betrokkenheid en inzetbaarheid.
  • Verbetering van het imago als aantrekkelijke werkgever en MVO-organisatie.
  • Meer kans dat uw ervaren en gemotiveerde medewerkers bij u blijven.
  • Betere mogelijkheid om verzuim terug te dringen.

Bedrijfsspecifieke vragen voor medewerkersonderzoek (MTO)
De WERKbalansmeter biedt de mogelijkheid bedrijfsspecifieke vragen toe te voegen, bijvoorbeeld over missie, strategie, speciale projecten of klantgerichtheid. De resultaten komen terug in de bedrijfsrapportage. Hierdoor kan de WBM ook worden ingezet voor een MTO. Door deze combinatie bespaart u kosten, voorkomt u ‘vragenlijst-moeheid’ en krijgt handvatten voor structurele verbeteringen. De resultaten van locaties, afdelingen of functies kunnen naast elkaar worden gezet zodat u haarscherp in beeld krijgt waar de verbetermogelijkheden zitten

Informatie
Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie, vragen of advies.