Vanaf 1 juli 2023 hoeft u een zieke werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd al heeft bereikt  (nog) minder lang door te betalen. De termijn van de loondoorbetalingsplicht gaat voor deze groep van 13 naar 6 weken.

De Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd voorziet in lichtere arbeidsvoorwaarden voor AOW’ers. Daarmee wordt beoogt het voor werkgevers aantrekkelijker te maken AOW’ers in dienst te nemen en de positie van AOW’ers op de arbeidsmarkt nog meer te verbeteren. Eén van de maatregelen die uit de wet volgt is dat er bij ziekte van een AOW’er een minder lange loondoorbetalingsperiode geldt. In plaats van de reguliere loondoorbetalingsperiode van 104, geldt er voor AOW’ers slechts een loondoorbetalingsperiode van 13 weken. Deze periode wordt per 1 juli 2023 dus nog eens verkort naar 6 weken.

De verkorting van 13 naar zes weken zou eerder al, in 2021, ingevoerd worden. Helaas bleek dit toen uitvoeringstechnisch niet haalbaar.

Let op: de kortere termijn geld pas per 1 juli 2023, dus voor ziektegevallen die op of na 1 juli 2023 ontstaan. Voor werknemers die voor die datum al ziek waren, blijft de termijn van 13 weken gelden.

Heeft u vragen over de verkorte loondoorbetalingsperiode voor AOW’ers, of over andere maatregelen die volgen uit de Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd? Neem dan contact op met de juristen van Frontyr door te bellen naar 085 – 773 26 66 of te mailen naar advies@frontyr.nl.