Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: SZW) houdt ook in 2021 extra toezicht op het beleid dat werkgevers voeren om PSA-risico’s tegen te gaan. Vanwege het coronavirus is het (langdurig) thuiswerken enorm toegenomen en hierdoor ontstaan ook nieuwe PSA-risico’s. Onder de psychosociale arbeidsbelasting verstaan we ongewenste omgangsvormen, werkdruk, discriminatie, agressie en geweld. Deze risico’s krijgen in 2021 specifieke aandacht vanuit het programma van Inspectie SZW.

Bij een groot aantal bedrijven zal de risico inventarisatie- en evaluatie en het daarbij behorende plan van aanpak worden opgevraagd en beoordeeld. In deze beoordeling wordt extra aandacht geschonken op de beschreven PSA-risico’s van het thuiswerk en de omgang met coronamaatregelen op de werkplek. Dit heeft de Staatssecretaris van SZW kenbaar gemaakt in een brief aan de kamer op 11 januari 2021.

Psychosociale arbeidsbelasting is al jaren één van de belangrijkste arbeidsrisico’s dat ieder jaar toeneemt. Langdurige werkstress kan leiden tot burn-outklachten en (langdurig)verzuim. De gevolgen hiervan treffen zowel werkgever, werknemer als ook de maatschappij. Het aantal werknemers met burn-outklachten is hoog, namelijk 1,3 miljoen. Verzuim als gevolg van werkstress en werkdruk kost werkgevers per jaar ca. €3,1 miljard.

Heeft u hulp nodig met het beschrijven van de PSA risico’s in de RI&E en het treffen van effectieve maatregelen in het Plan van Aanpak? Neem dan direct contact en bel 085 – 773 18 26 of stuur een e-mail naar info@consensearbo.nl.