Maak dit najaar 2019 nog werk van het verbeteren van de arbeidsomstandigheden binnen uw organisatie. Uiteraard draagt u als werkgever de zorg voor optimale arbeidsomstandigheden zodat uw werknemers dagelijks veilig het werk kunnen uitvoeren. Weet u of de werknemers op een veilige manier en in een veilige omgeving werken en geen ongewenste omgangsvormen ervaren en/of ze niet te zwaar werk verrichten? De risico’s die de arbeid met zich meebrengt inventariseert u in de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E).

“De RI&E is géén doel op zich, maar een middel om veilig werken bespreekbaar te maken binnen uw organisatie!”

Actuele RI&E is verplicht
In Nederland moet iedere organisatie beschikken over een actuele RI&E én een Plan van Aanpak. De RI&E laat zien in welke functies werknemers risico lopen en waar en wanneer zich dat risico voordoet. Uiteraard inventariseert u tevens de psychosociale arbeidsbelasting. In het Plan van Aanpak beschrijft u welke maatregelen u treft om de risico’s zoveel mogelijk in te perken, op welke wijze u voorlichting geeft en tenslotte op welke wijze u dit beleid evalueert.

Deze twee onderdelen stellen u in staat om de veiligheid van de werknemers te waarborgen én om de daarbij behorende financiële risico’s, zoals verzuim te verminderen. Want u kunt alleen de juiste preventieve maatregelen nemen, als u weet welke risico’s er zijn in uw organisatie.

‘’De RI&E is vooral ook bedoeld om datgene wat goed gaat te versterken!’’

We helpen u graag de arbeidsomstandigheden binnen uw organisatie te optimaliseren. Zo kunnen wij samen met u de RI&E opstellen. Indien u onze expertise hiervoor wilt inzetten, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij bespreken dan samen met u de mogelijkheden en de kosten voor uw organisatie.

Heeft u al een RI&E?
Bent u reeds in het bezit van een RI&E, dan kunt u, als relatie van Consense Arbo, de RI&E en het Plan van Aanpak toesturen aan ons. We nemen vervolgens vrijblijvend contact met u op en bekijken gezamenlijk de mogelijkheden om de RI&E en het Plan van Aanpak, indien noodzakelijk, te actualiseren.