Het is van belang om te weten dat een coronaprotocol de verplichting voor iedere werkgever om over een actuele RI&E en plan van aanpak te beschikken, niet vervangt.

In een coronaprotocol is opgenomen hoe de werkgever het werken tijdens de coronacrisis in hun branche zo verantwoord mogelijk kan doen. Diverse sociale partners en brancheverengingen zijn druk bezig met het opstellen van, of hebben al, een coronaprotocol voor hun sector. De reden hiervoor is dat bedrijven, instellingen en werknemers behoefte hebben aan duidelijkheid over wat wel en niet mag op de werkplek. De coronacrisis heeft immers een grote impact op alle sectoren.

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) heeft de werkgever al een zorgplicht: De werkgever stelt werknemer in staat zijn werk veilig en gezond te doen. Hiervoor inventariseert de werkgever welke arbeidsrisico’s er zijn en hoe hij deze gaat aanpakken. De werknemers moeten weten welke maatregelen van toepassing zijn en zich houden aan de regels die opgesteld zijn.

U als werkgever houdt toezicht op het naleven van deze regels. Wenst u hulp bij het actualiseren van de RI&E en/of het inzichtelijk maken van de arbeidsrisico’s? Neem dan direct contact op met de Arbodeskundige van Consense. Dit kan via preventie@consensearbo.nl of via bel 085 – 773 18 26.