Juridisch advies

Als ondernemer zult u met regelmaat in aanraking komen met juridische aangelegenheden. Hierbij mag de advisering van een deskundige natuurlijk niet ontbreken. De juristen van Frontyr staan u dan graag bij, waarbij zij u van gedegen zakelijk juridisch advies zullen voorzien. Waar mogelijk zullen zij u werk uit handen nemen, zodat u zich op het ondernemen kunt blijven richten.

Als relatie van Consense Arbo kunt u gebruik maken van juridisch advies van de juristen van Frontyr.

De juristen van Frontyr zijn werkzaam in de algemene rechtspraktijk, wat inhoudt dat u met alle juridische vraagstukken bij hen terecht kunt. U kunt hierbij onder meer denken aan:

  • arbeidsrechtelijke kwesties, zoals arbeidsconflicten, het beëindigen van arbeidsovereenkomsten, arbeidsongeschikte werknemers, en de toepassing of interpretatie van wet- en regelgeving en cao’s;
  • incassoprocedures;
  • overeenkomstenrecht, waaronder het opstellen of beoordelen van overeenkomsten en algemene voorwaarden;
  • aansprakelijkstellingen;
  • bezwaar- en beroepsprocedures binnen het socialezekerheidsrecht en het bestuursrecht;
  • het toetsen van de juistheid van Whk-beschikkingen;
  • het ontwikkelen van bedrijfsreglementen.

Bij Frontyr hechten wij er belang aan dat u voor juridische hulp steeds één kantoor kunt inschakelen.

Eigenrisicodragerschap Ziektewet en WGA

De juristen zijn verder gespecialiseerd in het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet en de WGA. Als eigenrisicodrager kunt u van Frontyr een deskundig advies omtrent onder andere de te leveren re-integratie-inspanningen, het opleggen van maatregelen en de mogelijkheden tot het beperken van de schadelast verwachten. Daarnaast voeren de juristen van Frontyr regelmatig bezwaar- en beroepsprocedures jegens het UWV. Indien uw onderneming eigenrisicodrager voor de Ziektewet en/of de WGA wilt worden, kunnen zij u aangeven waar u op juridisch vlak rekening mee dient te houden en u ondersteunen waar u dat wenselijk acht.

MijnArbeidsjurist

MijnArbeidsjurist is een speciaal ontwikkeld product voor werkgevers en ondernemers. Met de gratis telefonische helpdesk, praktische modeldocumenten en dossierbehandeling tegen een voordelig tarief sluit onze dienstverlening naadloos aan op de wensen en behoeften van uw bedrijf. Lees hier meer over MijnArbeidsjurist.

Direct juridisch advies nodig?

Stel uw vraag direct online of neem contact met op met één van onze juristen.

Heeft u vragen over verzuim en re-integratie dan kunt u terecht bij de medewerkers van Frontyr. Hoe werkt het bijvoorbeeld als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie, wat als een werknemer niet wil meewerken aan re-integratie en hoe zit het met zorgverlof?

Klik hier om in contact te komen met Frontyr.