Al een lange tijd lopen de achterstanden van de sociaal medische beoordelingen voor een WIA-uitkering bij het UWV op. Er is al een hoop gedaan om de achterstanden terug te brengen, maar de kloof tussen vraag en aanbod is nog altijd te groot. Daarom is er vanaf 1 juli 2024 een nieuwe maatregel geïntroduceerd, genaamd Praktisch beoordelen. Naar verwachting zal deze maatregel ervoor zorgen dat er jaarlijks ongeveer 3.000 extra WIA-claimbeoordelingen kunnen worden uitgevoerd. De maatregel geldt voor een periode van drie jaar.

Een WIA-uitkering kan worden aangevraagd wanneer een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is. Aan de hand van een WIA-beoordeling wordt er vastgesteld in hoeverre de werknemer arbeidsongeschiktheid is. Deze mate van arbeidsongeschiktheid bepaald vervolgens of de werknemer recht heeft op de WIA-uitkering en hoe hoog deze moet zijn. Volgens de huidige regelgeving wordt er bij deze beoordeling zowel een praktische als een theoretische beoordeling uitgevoerd. Er werd altijd gekeken naar de feitelijke verdiensten en naar een schatting van wat de werknemer in theorie nog kan verdienen.

Door de invoering van de nieuwe tijdelijke maatregel Praktisch beoordelen wordt er alleen gekeken naar de feitelijke verdiensten van de werknemer en vervalt de theoretische beoordeling. Zo kunnen er meer WIA-beoordelingen plaatsvinden en kan de kloof tussen vraag en aanbod langzamerhand worden verkleind.

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen?
De juristen van Frontyr helpen u hier graag mee verder. Neem contact met hen op via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl.