Nieuwsoverzicht

Wanneer u een werknemer in dienst heeft met aan arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, kan de situatie zich voordoen dat deze werknemer ziek wordt en het dienstverband vervolgens binnen een aantal weken eindigt. De vraag die vervolgens kan opspelen is of u als werkgever nog moet voldoen aan alle re-integratieverplichtingen, zoals bepaald in de Wet Verbetering […]

In veel arbeidsovereenkomsten worden concurrentiebedingen opgenomen. De werkgever probeert hiermee doorgaans haar bedrijfsbelangen te beschermen. Omdat het concurrentiebeding de werknemer beperkt tot vrije arbeidskeuze, dient deze alleen te worden opgenomen bij de noodzaak om het bedrijfsdebiet te beschermen. Uit onderzoek is echter gebleken dat dit beding vaak als standaardbepaling wordt opgenomen, ook wanneer er geen […]

Uit de praktijk blijkt dat veel werkgevers er niet van op de hoogte zijn dat een arbeidsovereenkomst na het einde van de wachttijd niet van rechtswege eindigt. Dit kan leiden tot een zogenoemd ‘slapend dienstverband’. In deze blog zal verder worden ingegaan op de acties die een werkgever kan ondernemen om het dienstverband na het […]

Uit de praktijk blijkt dat ondernemers vaak niet goed weten welke vragen zij gedurende de sollicitatieprocedure aan een sollicitant mogen stellen en welke mededelingen een sollicitant verplicht is om te doen op het gebied van gezondheid. In deze Q&A worden de meest gestelde vragen beantwoord door onze juridische samenwerkingspartner Frontyr. Q: Welke vragen mag ik […]

Vanaf 1 juli 2023 hoeft u een zieke werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd al heeft bereikt  (nog) minder lang door te betalen. De termijn van de loondoorbetalingsplicht gaat voor deze groep van 13 naar 6 weken. De Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd voorziet in lichtere arbeidsvoorwaarden voor AOW’ers. Daarmee wordt beoogt het voor werkgevers aantrekkelijker […]

Werkgevers vragen zich af of zij hun werknemers mogen vragen een QR-code te tonen en of zij hen, bij afwezigheid daarvan, de toegang tot de werkvloer mogen ontzeggen. Hoe meer werknemers met een geldige QR-code, hoe veiliger de werkomgeving, aldus meerdere werkgevers. In onderstaande Q&A geven wij u een antwoord op actuele vragen omtrent de […]