Preventie

Gezonde medewerkers zijn van groot belang voor uw onderneming. Als werkgever wilt u een gezonde organisatie met medewerkers die presteren en plezier hebben in hun werk. U wilt een goed gezondheidsbeleid met effectieve preventie initiatieven en deskundige begeleiding bij verzuim.

Met het PreventiePlan worden arbeidsomstandigheden en verzuim weer overzichtelijk en eenvoudig. Van een los consult met de bedrijfsarts tot een totaal gezondheidsmanagement, wij bieden de juiste kennis in maatwerk.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
Veel werkgevers hebben helaas wel eens meegemaakt dat een collega langere tijd ernstig ziek was, zonder dat dit direct met de werkplek of de werkzaamheden te maken had. Bij veel werkgevers bestaat de beeldvorming dat er geen mogelijkheden zijn om hierop preventief te kunnen anticiperen. Vaak kunnen toekomstige klachten al in een voorstadium worden herkend via het Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Factoren zoals leefstijl, werkdruk, en voedingspatroon kunnen bepalend zijn voor het ontstaan van veel voorkomende klachten zoals; burn-out, hart en vaatziekten, etc. Met het Preventief Medisch Onderzoek kunt u deze risico’s voor uw werknemers in kaart laten brengen, zodat uw werknemer, vanuit het advies van de keuringsarts en indien noodzakelijk, preventief kan handelen. Uiteraard is bij het afnemen van een PMO de privacy van uw werknemer gewaarborgd. Lees meer

De WERKbalansmeter (WBM)
De WERKbalansmeter (WBM) is een korte test die werknemers stimuleert om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid, werkplezier en inzetbaarheid. De test (schriftelijk en online beschikbaar) beoordeelt of werknemers nog ‘goed in hun vel zitten’ door te kijken naar de balans tussen persoon en werk. De belangrijkste onderwerpen van de test zijn: werkplezier, gezondheid, kennis, vaardigheden, attitude, motivatie, werk-privé balans en relatie met collegae en leidinggevende. De individuele uitslag blijft vertrouwelijk en is alleen ter inzage voor de werknemer. Indien er meer dan tien medewerkers meedoen, dan krijgt u als werkgever een bedrijfsrapportage. De gegevens hierin zijn niet te herleiden tot individuen. De WBM is ontwikkeld met ondersteuning en goedkeuring van het Ministerie van Economische Zaken. Lees meer

Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid (BDI)
De Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid (BDI) is een online vragenlijst die het huidige beleid in uw organisatie een spiegel voorhoudt en aangeeft waar en hoe u uw personeelsbeleid verder kunt optimaliseren. Met als doel: zorgen voor duurzaam inzetbare medewerkers die waarde toevoegen aan uw bedrijf. Nu en in de toekomst.
Door de toenemende vergrijzing, verschuiving van arbeidsjaren, complexer werk en de hogere eisen die de markt stelt aan het bedrijf en medewerkers, staan werkgevers voor de uitdaging: hoe blijf je aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers, hoe krijg je mensen mee in alle veranderingen binnen een bedrijf en hoe houd je vooral ook al je mensen gezond, gemotiveerd en gekwalificeerd aan het werk? De Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid biedt een waardevolle ondersteuning bij het formuleren van een aanpak die precies past bij uw bedrijf. BDI is ontwikkeld met ondersteuning en goedkeuring van het Ministerie van Economische Zaken. Lees meer