Privacyverklaring

Vertrouwelijk omgaan met verzuimdossiers en persoonsgegevens is van groot belang, dit is vastgelegd in onze privacyverklaring.

Consense Arbo geeft hoge prioriteit aan privacy en informatiebeveiliging. Zo hebben alle medewerkers een privacyverklaring en een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Hiermee kunnen wij u de zekerheid geven dat u gegevens bij ons in vertrouwde handen zijn. Consense Arbo werkt volgens vastgelegde procedures waarbij geen medische gegevens van medewerkers worden opgeslagen.

Wilt u meer weten over de privacyverklaring van Consense Arbo, neem dan contact met ons op.