Het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland blijft stijgen. Zo stond in 2018 het verzuimpercentage op 4,2 procent terwijl in 2017 dit nog 3,8 procent bedroeg. Deze stijgende lijn is al een aantal jaar zichtbaar. Naast de griepgolf heeft in 2018 ook psychosociale arbeidsbelasting (PSA) een grote rol gespeeld.

Verzuim door psychosociale arbeidsbelasting

In 2017 geeft 27% van alle werknemers aan dat het verzuim deels of hoofdzakelijk werk gerelateerd is. Dit is het hoogste percentage in de afgelopen tien jaar. Een van de redenen is de hogere werkdruk en een dalende zelfstandigheid. Deze combinatie is zorgelijk omdat dit het risico op werkstress verhoogt. Andere psychosociale factoren, zoals hoge emotionele belasting (11%) en ongewenst gedrag door collega’s (17%) of externen (24%), blijven ongeveer gelijk.

Het verzuim door PSA duurt gemiddeld langer en komt vaker voor bij werknemers met hogere salarissen. Hierdoor wordt 62% van de werkgerelateerde verzuimkosten veroorzaakt door PSA met een totaalbedrag van 3,2 miljard euro per jaar.

Beleid opstellen

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en dat ook daadwerkelijk uitvoeren. Onder psychosociale arbeidsbelasting verstaan we alle stressveroorzakende factoren in de werksituatie zoals agressie, pesten, geweld, seksuele intimidatie en werkdruk.

Arbeids- en organisatiedeskundige aan het woord

“Tijdens het onderzoek bij onze Arbo relaties op het gebied van PSA constateer ik frequent dat werknemers aangeven dat zij steeds meer moeten doen en steeds minder daarover te zeggen hebben. Uiteraard spelen er meer factoren een rol bij de toename aan psychisch verzuim onder andere de kans op terugval na herstel is zeer groot, het stigma op psychisch verzuim waardoor (te) laat hulp wordt gezocht, de werk/privé balans (we laden tussentijds te weinig op), het idee dat we 24 uur per dag bereikbaar moeten zijn, de krappe arbeidsmarkt en de tekorten aan geschoold personeel. Er moet simpelweg meer werk gedaan worden door minder mensen. De werkdruk stijgt hierdoor. In diverse sectoren zoals het onderwijs, de zorg en de horeca stijgt het (psychisch) verzuim hoger dan gemiddeld.”

Meer informatie?

Direct een adviesgesprek aanvragen met de kerndeskundige op dit gebied? Een Arbeids- en organisatiedeskundige van Consense Arbo staat u graag te woord. Vraag een adviesgesprek aan via het contactformulier.