Uit de praktijk blijkt dat ondernemers vaak niet goed weten welke vragen zij gedurende de sollicitatieprocedure aan een sollicitant mogen stellen en welke mededelingen een sollicitant verplicht is om te doen op het gebied van gezondheid. In deze Q&A worden de meest gestelde vragen beantwoord door onze juridische samenwerkingspartner Frontyr.

Q: Welke vragen mag ik stellen tijdens een sollicitatiegesprek?

A: In beginsel mogen alleen vragen gesteld worden die relevant zijn voor de functie. Denk hierbij aan vragen over de werkervaring en het persoonlijk functioneren van de sollicitant. Verder bent u als ondernemer beperkt in het stellen van vragen over gezondheid of privézaken. Lees hieronder verder over de vragen met betrekking tot gezondheid. 

Q: Mag ik vragen stellen over de gezondheid van de sollicitant?

A: Dit mag alleen tijdens een medische keuring. Medische keuringen zijn maar voor enkele functies toegestaan. Een voorbeeld is de functie van piloot. In de vacature moet staan dat de sollicitant een medische keuring moet ondergaan wanneer de rest van de sollicitatieprocedure is doorlopen. Het dient voor de functie noodzakelijk te zijn dat de sollicitant aan bijzondere medische vereisten voldoet. Wanneer dit laatste niet het geval is, is het niet toegestaan om vragen te stellen over de gezondheid van de sollicitant.

Q: Als ik niet mag vragen naar de gezondheid van de sollicitant, hoe kan ik dan vaststellen of de sollicitant geschikt is voor de functie?

A: De geschiktheid van de sollicitant kan beoordeeld worden door duidelijk te omschrijven uit welke taken de functie bestaat en de sollicitant vervolgens te vragen of hij of zij in staat is om deze taken uit te voeren.

Q: Heeft de sollicitant dan geen mededelingsplicht tijdens de sollicitatieprocedure?

A: De sollicitant is tijdens de sollicitatieprocedure alleen verplicht om een mededeling te doen van zijn of haar gezondheid wanneer de medische klachten problemen kunnen geven tijdens het werk.

Heeft u andere vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met de juristen van onze juridische samenwerkingspartner Frontyr via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl.