Verzuimregistratiesysteem

Met het verzuimregistratiesysteem wordt de communicatie voor de uitvoering van uw ziekteverzuimuitkering en Arbodienst via internet ondersteund. U hoeft niet langer handmatig claimformulieren in te vullen en ziekmeldingbrieven te verzenden. Zo kunt u in het systeem verzuim- en herstelmeldingen vastleggen en aan andere (betrokken) partijen doorgeven.

Indien één van uw medewerkers ziek is, kunt u met uw (persoonlijke) gebruikerscode en wachtwoord inloggen op de site van Consense Arbo. Door een ziekmelding in te voeren wordt de melding voor de verzuimverzekering in behandeling genomen. Gelijktijdig wordt de verzuimbegeleiding door Consense Arbo opgestart.

Wanneer een wijziging optreedt in de verzuimstatus dient dit (wanneer mogelijk) via het registratiesysteem te worden gecommuniceerd.