Bij het bevorderen van veilig en gezond gedrag denk je al snel aan het laten uitvoeren van de RI&E of het geven van een goede werkinstructie. Ook het overdragen van informatie via toolbox meetings is vaak een terugkerend onderwerp. Bij het bevorderen van veilig en gezond gedrag kunt u echter ook denken aan gedrag.

In gedrag komt optimism bias voor. De optimism bias verwijst naar de neiging om de kans op een negatieve gebeurtenis in het leven te onderschatten. Dit proces verloopt onbewust. Wanneer het aankomt op het inschatten van de kans dat ons iets ergs overkomt hebben we vaak onbewust het idee “dat zal mij niet overkomen!”. We zien de werkelijkheid (lees werkomgeving) wat positiever in dan deze eigenlijk is. Wellicht verklaart dit waarom mensen nog steeds hun mobiele telefoon gebruiken achter het stuur. Dit terwijl we weten dat de kans op een ongeval hierdoor toeneemt. Daarnaast is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in bedrijven keer op keer een aandachtspunt en is het houden van 1,5 meter afstand in deze tijd een enorme uitdaging.

Al zijn we ons bewust en beschikken we over kennis van de risico’s in onze (werk)omgeving, zal deze bewustwording niet direct aanzetten tot het bijbehorende veilige gedrag zolang het gevoel blijft dat dit gevaar ons niet zal overkomen. We begrijpen wat het risico is en wat we er aan kunnen doen om het gevaar te beperken, maar onderschatten de kans dat het ons overkomt. Dit betekent dat kennisoverdracht niet automatisch leidt tot veilig gedrag (o.a. op de werkvloer).

Het inzicht hebben in, of ervaring hebben met, de consequentie van (on)veilig gedrag is duidelijk verbonden aan het bevorderen van veilig gedrag.

Wenst u meer informatie te ontvangen over optimism bias of is het wenselijk om met één van onze kerndeskundigen in gesprek te gaan in hoe u slim gebruik kunt maken van gedragsinterventies? Neem contact op met één van onze deskundigen via 085-7731826 of preventie@consensearbo.nl.