Onze dienstverlening

Als ondernemer wilt u zich bezig houden met uw bedrijfsvoering. Consense Arbo helpt u als werkgever daarom om uw verplichtingen vanuit de Arbowet in te vullen, zodat u zich kunt richten op de kerntaken van uw bedrijf. 

Gezonde en gemotiveerde werknemers zijn essentieel om uw bedrijf goed te laten functioneren. Door gebruik te maken van de diensten van Consense Arbo bent u als werkgever en uw werknemers verzekerd van vakkundige begeleiding en advies, waarin de gezondheid van uw bedrijf centraal staat. Een gezondere organisatie, gemotiveerde werknemers, veilige werkomgeving en een snelle gezonde terugkeer naar werk zijn kerndoelen waar de dienstverlening van Consense Arbo u bij ondersteunen.

Onze arbodienstverlening kan alle disciplines Ziektewet en WIA, afhankelijk van de keuze van de werkgever, uitvoeren die volledig zijn geïntegreerd in één online verzuimapplicatie.

3-fasenplan

Naast de reguliere arbo-ondersteuning die u hierbij kunt verwachten, zal strategisch het 3-fasenplan, in samenspraak met u als werkgever, worden uitgevoerd.

Fase 1 richt zich op het bewust maken van u als werkgever. Het succes van een laag verzuim is namelijk voor een groot gedeelte afhankelijk van de betrokkenheid en de re-integratieinspanning vanuit de onderneming zelf. De wijze waarop dit bewustzijn wordt bereikt, is door een grondige analyse met uitleg welke verantwoordelijkheden bij werkgever thuishoren en welke bij de arbodienst. Bij de analyse wordt rekening gehouden met de operationele mogelijkheden binnen de organisatie zelf, zodat bij toewijzing en uitvoer van deze verantwoordelijkheden de meest efficiënte ontzorging kan plaatsvinden.

In Fase 2 zal de bekwaamheid van de werkgever op deze verantwoordelijkheden periodiek worden gemeten. Op basis daarvan kan de arbodienst constructief coachen op de essentiële aandachtspunten. De werkgever krijgt ook zelf, als sparringpartner, de mogelijkheid om via een soortgelijke meting de uitvoer van verantwoordelijkheden van zijn arbodienst in kaart te brengen. Beide metingen komen ten goede aan de doelstelling; het creëren en of vasthouden van een laag verzuim binnen de organisatie.

De laatste Fase, Fase 3, richt zich op preventieve advisering. Na bestudering van de verzamelde data, die gebaseerd is op de eerder genoemde coachingsmetingen, verzuimdata uit de verzuimapplicatie en de HR-applicatie van de werkgever, kunnen preventieve vraagstukken worden geformuleerd.

Deze dienen ter verbetering van het gezondheidsbeleid binnen de organisatie. Hiermee houdt u grip op verzuim, ook in de toekomst.

Wat wij voor u kunnen betekenen?

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of via 085 – 773 18 26.